Jdi na obsah Jdi na menu
 


METODIKA PRO DOPORUČENÍ KE KRYTÍ A S TÍM SPOJENÉ

Pro budoucí odchov štěňat je samozřejmostí, že má chovatel mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, pod kterou bude štěňata odchovávat. Pokud se jedná o první vrh, je třeba si chovatelskou stanici nejprve založit.

Více viz. článek: Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

 

Před krytím - vystavení „Doporučení ke krytí“

Pokud je fena chovná, chovatel má mezinárodně chráněný název chovatelské stanice a rozhodne se fenu krýt, minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním písemně požádá příslušného poradce chovu (Mgr. Marcela Smetanová Velebová, viz. kontakty) o vydání "Doporučení ke krytí".

Žádost musí obsahovat:

- Jméno a název chovatelské stanice feny

- její ČLP

- její registrační číslo v KCHLS

- kopii dokladu o členství v KCHLS

- kontaktní údaje chovatele

- případně chovatelův návrh na krycí psy, kterými by měl zájem krýt, včetně jejich ČLP a reg. č.

(v případě, že chovatel nemá představu o krycích psech, resp. je začátečník, příslušný poradce chovu navrhne 3 vhodné krycí psy).

Poradce chovu na základě žádosti zašle chovateli:

- 2x Doporučení ke krytí (krycí list)

- 1x Přihlášku k zápisu štěňat 

- a upozornění na zaplacení poplatku KCHLS za vystavení doporučení: 200,– Kč (hradí majitel feny, číslo účtu: 22937531/0100)

 

Administrativa po nakrytí

Majitel krycího psa vyplní na obou tiskopisech krycího listu část "Potvrzení o krytí feny".

Majitel feny si jeden vyplněný tiskopis krycího listu celý ponechá pro pozdější zaslání na plemennou knihu.

U druhého tiskopisu majitel feny odstřihne část "Potvrzení o krytí feny" a tento doklad si ponechá. Zbytek vyplněného krycího listu (ústřižek ve tvaru L) si ponechá majitel krycího psa.

 

Do 10 dnů  po nakrytí je chovatel povinen zaslat poradci chovu:

- vyplněný ústřižek z krycího listu (Potvrzení o krytí feny)

- kopii dokladu o zaplacení 200,-Kč na účet 22937531/0100.

 

Po narození štěňat

Do 28 dnů po vrhu  zašle chovatel na Plemennou knihu:

Věra Dvořáková, ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4, www.cmkj.eu

- dříve vyplněný celý krycí list

- vyplněnou Přihlášku k zápisu vrhu štěňat

- (a pokud má fena 1. vrh, ještě originál PP)

+ Než chovatel tyto dokumenty odešle na plemennou knihu, ofotí si vyplněnou Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a tuto kopii zašle poradci chovu a majiteli krycího psa. Toto slouží místo dřívějšího "Hlášení vrhu štěňat" a je možné zaslat poradci chovu a majiteli krycího psa i elektronicky (vyfocení přes mobilní telefon).

 

Přihláška vrhu se vyplňuje způsobem, že:

jména štěňat v jednom vrhu musí začínat jedním abecedním písmenem,

běžně se praktikuje A, B, C atd.

Tato posloupnost je pro chovatelskou stanici, nikoliv pro jednotlivou fenu.

Příklad: Máte 2 chovné feny, tak jedna má vrh A, druhá B, příští rok C, druhá D atd.

(Pokud chováte více plemen, tak každé plemeno začíná svoji abecedu.)

Jména se vyplňují nikoliv v pořadí jak se rodí štěňata,

ale nejdříve psi, pak feny podle abecedy druhého písmene,

tedy: Adam, Aron, Asta atd.

ČMKJ přidělí do příslušné kolonky tetovací čísla a zašle zpět chovateli.

 

Po tetování / čipování štěňat

V 6–7 týdnech se štěňata u veterináře načipují, popř. natetují. (Čipování štěňat je podle nového veterinárního zákona již povinné.) Sebou si na veterinu chovatel vezme Přihlášku k zápisu vrhu s přidělenými tetovacími čísly z ČMKJ. Veterinář potvrdí, že štěňata načipoval, popř. natetoval dle přidělených tetovacích čísel a tento list následně chovatel zašle zpět na ČMKJ (max. do 3 měsíců).

Poté chovateli přijdou poštou na dobírku průkazy původu štěňat - nutno ihned vyzvednout.

 

Pokud Váš chovný pes nebo fena získají další ohodnocení na výstavách nebo zkouškách, je třeba toto doložit na ČMKJ, jinak tyto nové okolnosti nebudou mít štěňata v rodokmenech. 

Metodiku je třeba dodržovat.